top of page

DMNS
- en inddragende og sensorisk teaterinstallation for unge

Teater Fluks kommer med ny forestilling i foråret 2024, med produktion fra januar 2024.

 

Fem zoner, fem sanser, fem aspekter af demens - DMNS er en sansestærk og labyrintisk teaterinstallation inspireret af Odysseen. I Homers uomgængelige epos optræder den første skriftlige repræsentation af demens formentlig; nemlig hos Odysseus’ far Läertes.

Med DMNS undersøger og afdækker vi tilstande, som demens kan fremkalde. Hos de ramte, såvel som hos de pårørende. Samtidig undersøger og formidler vi kropslige og æstetiske erfaringer som demensen giver - på godt og ondt. Vi skaber nye poetiske og følelsesmæssige forbindelser til et emne, som stadig er et tabu.

Udstyret med trådløse høretelefoner bevæger publikum sig i mindre grupper, ind i mørket, og ud i de forskellige zoner. Hver zone har sin performer, æstetik og lydunivers, der knytter sig til et specifikt aspekt af demensen.

DMNS – EN PERFORMATIV REJSE

DMNS vil udfolde sig i en sensorisk montageform der kombinerer interaktion, livemusik og fortællinger om demens med tekstbidder fra Odysseen. Publikum kommer med ud på en performativ rejse: Fra det frådende hav i midten af rummet og ud til fem scenekunstneriske zoner, der hver bearbejder nogle af de kropslige og æstetiske erfaringer som demensen giver samtidig med at de knyttes op på elementer af Odysseus rejse. Her møder publikum kykloper, sirener, halvguder og sendebude. Selv Odysseus og Penelope træder frem.

Forestillingen afsluttes med en efterbearbejdningsworkshop, som vil være med til at forankre den efterfølgende refleksion og udvide den kunstneriske oplevelse. Dette er et greb, som vi har god erfaring med fra vores tidligere forestilling om demens, børneforestillingen VÆK (2020).

MÅLGRUPPE

Med DMNS sætter vi fokus på unge fra 14 år og op som en overset pårørendegruppe til demensramte. Vi ved fra samtaler med pårørende og fagpersoner, at børn og unge ofte er usynligt pårørende til demensramte bedsteforældre, oldeforældre og ind imellem også forældre. Vi er blevet bekræftet i, at der mangler gode, kvalificerede og vel-researchede kunstneriske tilbud til børn og unge om demens, der fokuserer på, hvad diagnosen kan betyde for de ramte, og for de indirekte ramte.

Sekundært ønsker vi at nå det voksne publikum, herunder voksne pårørende til demensramte. Ligeledes vil forestillingen også være særdeles relevant for sundhedsfaglige profesionelle, der arbejder med alderdomspleje og herunder demens.

bottom of page