top of page
image00001.jpeg

Hjemstavn

En rejse i tid, sted og ophav

Splittelsen mellem at ville høre til, og at skille sig ud, er en grundlæggende menneskelig erfaring. På samme måde kan vi opleve en splittelse i relationen til den egn eller det landskab vi stammer fra - vores hjemstavn.

Med projektet Hjemstavn skaber Teater Fluks i tæt samarbejde med Kulturring Østjylland en serie af inddragende og tankevækkende vandreforestillinger, som skræddersyes og tilpasses lokalt til de syv forskellige kommuner i Kulturring Østjylland (Odder, Skanderborg, Hedensted, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Samsø). Syv iscenesatte oplevelser, der undersøger hvordan vi i fællesskaber og individuelt forbinder os til de landskaber vi er, lever og bor i og ikke mindst de natur- og kulturhistoriske elementer, de landskaber består af.

Hjemstavn bliver en vandreforestilling, der taler til alle sanser. Udstyret med trådløse høretelefoner guider vi publikum ind og ud gennem byrum og landskaber. Unge lokale stemmer og fortællinger væver sig ind og ud af musik, lyrik, performance og smukke scenografiske billeder.

Hjemstavn handler om livet og fortællingerne, som de er - lige her. I nogle kommuner går vi tæt på byen og historier om jernbane, mølledrift og svineslagteri. Andre steder færdes vi helt ude i naturen, og opsøger f.eks. den gamle Tinghule i Syddjurs, hvor lov og ret i tidernes morgen er blevet besluttet.

image00005.jpeg

Med Hjemstavn skaber vi rum for at publikum – alene og i fællesskab – forholder sig til sig selv som en brik i naturen, kulturen, fortiden, nutiden og fremtiden. Vi forbinder publikum og de inddragede unge til de liv, der leves i det specifikke lokalområde, vi befinder os i.

Gennem sansninger, fortællinger og fælles oplevelser bliver Hjemstavn dermed en form for narrativ placemaking, hvor den æstetiske erfaring er med til at forankre og reflektere den specifikke lokation hos den enkelte.


I hver af de 7 kommuner inviterer vi en gruppe unge til at skabe vedkommende og hudløst materiale til forestillingerne sammen med os. I samarbejde med poet og forfatter Mads Mygind faciliterer vi en række workshops med udgangspunkt i forestillingens tematikker om splittelsen mellem det at høre til og skille sig ud, mellem at høre hjemme og høre kaldet fra de fjerne kyster og om længslen efter at være en del af et større fællesskab.


Forestillingen støttes af Nordea Fonden og Aarhus Kommunes kulturidviklingspulje.

NordeaFonden_Logo_Black_RGB_edited_edite
aarhus kommune logo.png
bottom of page