top of page
Web1920x1080-Hjemstavn3.png
Undertitel 1_edited.png

Splittelsen mellem at ville høre til, og at skille sig ud, er en grundlæggende menneskelig erfaring. På samme måde kan vi opleve en splittelse i relationen til den egn eller det landskab vi stammer fra - vores hjemstavn.

Med projektet Hjemstavn skaber Teater Fluks i tæt samarbejde med Kulturring Østjylland en serie af inddragende og tankevækkende vandreforestillinger, som skræddersyes og tilpasses lokalt til de syv forskellige kommuner i Kulturring Østjylland (Odder, Skanderborg, Hedensted, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Samsø). Syv iscenesatte oplevelser, der undersøger hvordan vi i fællesskaber og individuelt forbinder os til de landskaber vi er, lever og bor i og ikke mindst de natur- og kulturhistoriske elementer, de landskaber består af.

Hjemstavn bliver en vandreforestilling, der taler til alle sanser. Udstyret med trådløse høretelefoner guider vi publikum ind og ud gennem byrum og landskaber. Unge lokale stemmer og fortællinger væver sig ind og ud af musik, lyrik, performance og smukke scenografiske billeder.

Hjemstavn handler om livet og fortællingerne, som de er - lige her. I nogle kommuner går vi tæt på byen og historier om jernbane, mølledrift og svineslagteri. Andre steder færdes vi helt ude i naturen, og opsøger f.eks. den gamle Tinghule i Syddjurs, hvor lov og ret i tidernes morgen er blevet besluttet.

image00005.jpeg

Forestillingen varer 90 minutter, går igennem bakkede og kuperede landskaber og er dermed ikke egnet for dårligt gående. Påklædning efter vejrforholdene. Forestillingen kan aflyses i ekstremt dårligt vejr.

Samsø

Mødested: Naturskolen, Langørevej 12 8305 Samsø

Forestillinger: 7. august kl. 13 + kl. 15:30 og 8. august kl. 13 + kl. 15:30

Syddjurs

Mødested: Tinghulen, Mols Bjerge Vej 8420 Knebel

Forestillinger: 7. september kl. 13 + kl. 16

Billetlink kommer

Skanderborg

Mødested: Enghaven 1 8464 Galten

Forestillinger: 27. september kl. 16

Billetlink kommer

Hjemstavn_posterA3_T1.png

Spilletider

Samsø: 7. - 8. august

Favrskov: 27. - 30. august

Syddjurs: 6. - 9. september

Norddjurs: 17. - 19. september

Skanderborg: 27. september

Hedensted: 8. - 10. oktober

Odder: 25. oktober

Med Hjemstavn skaber vi rum for at publikum – alene og i fællesskab – forholder sig til sig selv som en brik i naturen, kulturen, fortiden, nutiden og fremtiden. Vi forbinder publikum og de inddragede unge til de liv, der leves i det specifikke lokalområde, vi befinder os i.

Gennem sansninger, fortællinger og fælles oplevelser bliver Hjemstavn dermed en form for narrativ placemaking, hvor den æstetiske erfaring er med til at forankre og reflektere den specifikke lokation hos den enkelte.


I hver af de 7 kommuner inviterer vi en gruppe unge til at skabe vedkommende og hudløst materiale til forestillingerne sammen med os. I samarbejde med poet og forfatter Mads Mygind faciliterer vi en række workshops med udgangspunkt i forestillingens tematikker om splittelsen mellem det at høre til og skille sig ud, mellem at høre hjemme og høre kaldet fra de fjerne kyster og om længslen efter at være en del af et større fællesskab.

Favrskov

Mødested: Sløjfen, Evald Tangs Allé 8370 Hadsten

Forestillinger: 30. august kl. 16:30

 

Norddjurs

Mødested: Grenå Plantage, Ydesvej 4 8500 Grenå

Forestillinger: 19. september kl. 17

Billetlink kommer

Hedensted

Mødested: Humlehaven ved Palsgaard God, Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde

Forestillinger: 9. oktober kl. 17 og 10. oktober kl. 17

Billetlink kommer

Odder

Mødested: Odder Museum, Møllevej 3-5 8300 Odder

Forestillinger: 25. oktober kl. 16:30

Billetlink kommer

Idé, koncept, iscenesættelse og medvirkende:

Teater Fluks v. Sara Fink Søndergaard og Rasmus M.L. Skov

Hjemstavnspoesi, tekst og afvikling af litterære workshops: Mads Mygind

Co-producent: Kulturring Østjylland

Komponist, lyddesign og musik: Niels Gade

Lyddesign og teknik: Anders Bjerre

Ledende scenograf: Mie Dinesen

Lokale Scenografer & Puppebyggere: 

Nikoline Tvistholm

Laura Feline Prip

Karen Marx 

Signe Kirk

Frans Woude

Kostumer: Linda Fallentin​

Teknik og byg: DimsOs v. Mads Gensø Gundersen og Carl Frischknecht

Producent: Line Lybek Witt

​Produktionsassistent: Nina Stougård Miller 

​Administration, PR & Kommunikation:

Michelle Bach

Content Creator og produktionsassistent:

Louise Rohde

Grafik: Stine Sandahl

Forestillingen er støttet af: Statens Kunstfond, Region Midt, Aarhus Kommune og Nordea Fonden

9eb0cfc4-5053-4c23-8019-0e016d4b9c18_edi
kulturring-øst-long-black-kopi.png
09bcd529-a767-4c14-8f16-feea32bddb20_edi
NordeaFonden_Logo_Black_RGB_edited_edite
aarhus kommune logo_edited.png
bottom of page